Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

hispermission
hispermission
hispermission
hispermission
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
hispermission
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
hispermission
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
hispermission
Pożegnanie z powitaniem w jednym spojrzeniu.
— Wisława Szymborska
Reposted fromIriss Iriss viasiostrzanakalka siostrzanakalka
9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viasiostrzanakalka siostrzanakalka
hispermission
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
hispermission
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
hispermission
Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata
hispermission
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
hispermission
-Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
hispermission
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
4122 2617 500
4091 5a77
4121 854e 500
hispermission
hispermission
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl