Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

hispermission
2253 547b
Reposted frompianotea pianotea viaAdalbert67 Adalbert67
hispermission
3687 a58e 500

July 09 2015

hispermission
samotność najbardziej boli wieczorami.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
hispermission
Nienawidzę psychoterapeutów, przepraszam. To potworni oszuści, najgorsi z możliwych. Wmawiają ludziom, że są wyjątkowi, że ktoś się o nich troszczy.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
hispermission
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
hispermission
hispermission
hispermission
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
hispermission
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
hispermission
hispermission

Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to.

— Artur Rojek
hispermission
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
hispermission
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
hispermission

July 08 2015

hispermission
6669 4c2a 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
hispermission
6672 f5bc 500
Reposted fromdelain delain
hispermission
6690 4e4d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
hispermission
6765 51b5
Reposted fromDarkArtist DarkArtist
hispermission
6767 0b8e
Reposted fromvandalizm vandalizm
hispermission
6790 bd04
Reposted fromSowa1993 Sowa1993
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl