Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

hispermission
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna
hispermission
4161 09de
Reposted fromdjLangley djLangley
hispermission
4180 4c44 500
Reposted fromxmascolara xmascolara
hispermission
4205 c55f 500
Snowman Blood
Reposted fromMeshirr Meshirr
hispermission
Reposted fromgruetze gruetze
hispermission
Reposted fromFlau Flau
hispermission
4513 877e 500
Reposted fromTAL TAL
hispermission
4536 b9e8 500
hispermission
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra
hispermission
4560 3a9d
hispermission
4598 3c0d

April 12 2017

hispermission
hispermission
hispermission
0532 870f
Reposted frommetadon metadon viaspokodama spokodama
hispermission
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaspokodama spokodama
hispermission
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
hispermission
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
hispermission
Pożegnanie z powitaniem w jednym spojrzeniu.
— Wisława Szymborska
Reposted fromIriss Iriss viaspokodama spokodama
9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viaspokodama spokodama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl